• +358 50 310 0811
 • toimisto(a)paloassat.fi

Palvelut

Paloässät Oy on paloturvallisuuden ehdoton kärki. Käytössämme on laaja-alaisin osaaminen, uusimmat ohjelmistot ja tehokkaimmat työskentelytavat. Meiltä saat hankkeellesi parhaimman lopputuloksen.

Suunnittelu

Palotekninen suunnittelu on rakennushankkeissa tehokkainta, kun suunnittelu aloitetaan projektin hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa. Oikea aikaisilla suunnitelmilla pystymme löytämään toimivat ja turvalliset ratkaisut.

 • Palotekninen suunnittelu
 • Tulipalon simulointi ja evakuointisuunnitelmat
 • Savunpoistosuunnitelmat
 • Palokatkosuunnitelmat
 • Pelastussuunnitelmat

Tarkastus

Tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmentaa suunnitelmien sekä toteutuksen turvallinen ja laadukas lopputulos. Lisäksi käytön tarkastamisella varmennetaan kiinteistöjen rakenteellisen paloturvallisuuden ja teknisten järjestelmien toimivuus. Kaikista tarkastuspalveluistamme saatte kirjallisen sekä suullisen raportin.

 • Paloteknisen suunnitelman tarkastus
 • Savunpoistojärjestelmien tarkastus
 • Työmaan paloturvallisuuden valvonta
 • Omaehtoiset palotarkastukset
 • Väestönsuojan tarkastus
 • Kylmäsavukokeet
 • Ulkopuoliset suunnitelmatarkastukset

Asiantuntija

Paloässät Oy tarjoaa monipuolisia paloturvallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluita. Suosituimpia palveluitamme ovat palotekniset lausunnot, mutta myös muut asiantuntijapalvelumme ovat kysyttyjä.

 • Palotekniset lausunnot
 • Työmaa konsultointi
 • Palavien nesteiden ja kaasujen turvallisuus
 • Paloriskianalyysit ja riskienhallinnan konsultointi
 • Paloturvallisuuden auditointia
 • Räjähdyssuojausasiakirjat- ATEX
paloturvallisuussuuunnittelu, asiantuntijapalvelut

Koulutus

Asiantuntijoillamme on laaja ja monialainen kouluttaja- sekä opetuskokemus. Laadukkaat koulutuspalvelumme antavat organisaatiollenne uusia näkökulmia ja työvälineitä käytännön työhön ja toimintaan.

 • Rakenteellisen paloturvallisuuden koulutus
 • Paloriskien hallinta
 • Paloturvallinen kiinteistö – käyttäjien koulutus
 • Palotekniset erityisratkaisut savunpoistoon ja savunhallintaan
 • Poistumisharjoitukset
 • Ammatillinen opetus