TARKASTUSPALVELUT

Tarkastustoiminnan tarkoituksena on varmentaa suunnitelmien sekä toteutuksen turvallinen ja laadukas lopputulos. Lisäksi käytön tarkastamisella varmennetaan kiinteistöjen rakenteellisen paloturvallisuuden ja teknisten järjestelmien toimivuus. Kaikista tarkastuspalveluistamme saatte kirjallisen sekä suullisen raportin.

Paloteknisten suunnitelmien tarkastus

Paloteknisten suunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen avulla varmistutaan oikeista suunnittelumenetelmistä ja vastaavuudesta säädösperusteisiin. Ulkopuolisen tarkastuksen kohteena voi olla suunnitelmakokonaisuus tai osa-alueet siitä, kuten savunpoistosuunnitelma tai toiminnallinen palomitoitus.

Savunpoistojärjestelmien tarkastus

Savunpoistojärjestelmien tarkastus

Suoritamme savunpoistojärjestelmille niiden toimivuuden tarkastuksia. Tarkastuksen yhteydessä läpikäydään laitteistojen tekninen kelpoisuus, tuotehyväksyntä ja toimivuus. Toimivuus tarkastetaan koelaukaisuilla.

Työmaan paloturvallisuuden valvonta

Käytössä oleviin kiinteistöihin tehtävät saneeraus- ja muutostyöt nostavat kiinteistön paloturvallisuusriskiä. Työmaan paloturvallisuuden säännöllisellä valvonnalla voidaan ennaltaehkäistä vahinkoja.

Valvontatehtävät rakenteellisen paloturvallisuuden osalla ovat laajoissa ja monimutkaisissa kohteissa ensiarvoisia. Toteutuksen säännöllisellä seurannalla varmistetaan oikea lopputulos rakenteiden ja järjestelmien osalta.

Omaehtoiset palotarkastukset

Omaehtoisilla palotarkastuksilla valvotaan rakennuksen rakenteellista ja teknistä paloturvallisuustasoa. Omaehtoisen palotarkastuksen voi helposti yhdistää paloriskienhallinnan asiantuntijapalveluumme sekä koulutustarjontaamme.

Väestönsuojan tarkastus

Väestönsuojan tarkastus

Teemme uusien ja vanhojen väestönsuojien tarkastuksia. Väestönsuojan tarkastus sisältää suojan kunnon rakenteellisen sekä teknisen arvioinnin. Suoritamme tarvittaessa myös tiiveyskokeet.

palvelut

designed and developed by
henri hietala