Tulipalon simulointi ja evakuointisuunnitelmat

Tulipalon simulointia ja evakuointisuunnittelua tarvitaan suurissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa. Tätä suunnittelun osa-aluetta kutsutaan usein toiminnalliseksi suunnitteluksi tai yksinkertaisesti vain palonsimuloinniksi.

Toiminnallisen suunnittelun sisältö:

  • Lähtötietojen määritys
  • Rakennuksen tai sen eri tiloja koskevien poistumisaikalaskelmien laadinta tietokonesimulaationa tai käsilaskentamalleilla
  • Tulipalon mallintaminen tietokoneohjelmalla
  • Selvitys palonaikana odotettavissa olevista olosuhteista; henkilöturvallisuus, palon leviäminen, rakenteiden palonkestävyys, sammutus- ja pelastushenkilöstön toimintaedellytykset
  • Lopputulosteena raportit ja videot

Toiminnallinen suunnittelu

palvelut

designed and developed by
henri hietala