Savunpoistosuunnitelmat

Rakennuksiin tarvitaan tulipalosta muodostuvien savukaasujen poistamiseksi savunpoistojärjestelmiä. Savunpoiston tarkoituksena voi olla poistumisturvallisuuden varmistaminen, rakenteisiin kohdistuvan palorasituksen vähentäminen, savuvahinkojen pienentäminen tai pelastustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen.

Savunpoiston suunnittelun sisältö:

  • Savunpoiston tarkoituksen määrittäminen
  • Järjestelmäkuvaus ja toimintaperiaate
  • Mitoituslaskelmat eri laskentaperusteilla, mm. RIL232
  • Savunpoiston käyttöohjeet
  • Laukaisukaaviot

Savunpoiston vaikutus olosuhteisiin

palvelut

designed and developed by
henri hietala