Pelastussuunnitelmat

Toimivalla pelastussuunnitelmalla on mahdollisuus varautua palo- ja onnettomuustilanteisiin. Lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi pelastussuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta. Suurissa ja turvallisuuden kannalta vaativissa rakennuksissa pelastussuunnitelma tulee olla laadittuna rakennusta käyttöönotettaessa.

Pelastussuunnitelman ja suunnittelun sisältö

Pelastussuunnitelmat
Pelastussuunnitelmat

  • Kohteen käyttäjiin ja toimintaan perehtyminen
  • Yhteistyössä käyttäjän kanssa laadittava riskienarviointi
  • Pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet
  • Poistumisreittikaaviot
  • Alkusammutuskalustokartat
  • Suunnitelman perehdyttäminen ja koulutus

palvelut

designed and developed by
henri hietala