Palotekninen suunnittelu

Palotekninen suunnittelu rakennushankkeissa on tehokkainta, kun suunnittelu aloitetaan projektin hanke- tai luonnossuunnitteluvaiheessa. Oikea-aikaisilla suunnitelmilla pystymme löytämään toimivat ja turvalliset ratkaisut.

Paloteknisen suunnittelun sisältö:

  • Suunnittelijoiden neuvonta ja opastus
  • Neuvotteluiden läpivienti
  • Kirjallinen palotekninen suunnitelma, missä kuvataan rakennuksen / hankkeen paloteknisen toteutuksen perusteet
  • Paloteknisen suunnitelman piirustukset, missä esitetään kirjallisen selvityksen toteuttaminen

palvelut

designed and developed by
henri hietala