PALOKATKOSUUNNITELMA

Palokatkosuunnitelma on paloturvallisuusasiantuntijan laatima erityissuunnitelma. Palokatkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja olla valmis ennen kuin palokatkoja aloitetaan asentamaan työmaalla. Palokatkosuunnitelma suositellaan aloitettavaksi luonnossuunnitteluvaiheessa mutta viimeistään ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä tai sen yhteydessä.

Palokatkosuunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden rakennushankkeen suunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma sisältää vähintään kirjallisen selvitysosan, liitekaaviot sekä detaljipiirrokset jokaisesta erilaisesta palokatkotyypistä.

Selvitysosassa käsitellään rakennukseen tehtävien palokatkojen toteutukseen ja suunnitteluun liittyviä erityispiirteitä.

Palokatkosuunnitelman liitekaavioissa esitetään palo-osastoivien rakenteiden sijainnit kerroksittain ja niiden luokkavaatimukset. Liitekaavioissa esitetään myös osastoivien rakenteiden läpi menevien asennuksien tarkat sijainnit ja niiden tyypit.

Detaljipiirroksissa esitetään rakennesuunnittelijan laatimien rakennetyyppien perusteella laaditut palokatkodetaljit. Detaljeissa esitetään miten ja millä tuotteilla palokatko kyseisessä rakenteessa käytännössä toteutetaan.

Palokatkosuunnitelma on usein rakennusluvan ehtona ja suunnitelma esitetään ja hyväksytetään rakennusvalvonnassa.

palvelut

designed and developed by
henri hietala