KOULUTUSPALVELUT

Asiantuntijoillamme on laaja ja monialainen kouluttaja- sekä opetuskokemus. Laadukkaat koulutuspalvelumme antavat organisaatiollenne uusia näkökulmia ja työvälineitä käytännön työhön ja toimintaan. Tarjoamme myös ammatillista opetusta.

Rakenteellisen paloturvallisuuden koulutus

Alan ammattilaisetkin tarvitsevat muuttuvien sekä uusien määräysten ja ohjeiden soveltamiseen rakenteelliseen paloturvallisuuteen koulutusta. Koulutuksemme voi liittyä suunnittelutehtäviin, rakentamisen toteutukseen tai rakenteellisen paloturvallisuuden osa-alueiden erityiskysymyksiin.

Paloriskien hallinta

Koulutamme työnjohdolle ja kiinteistöjen hallinnoijille suunnattua paloriskienhallintaa. Koulutukseen voidaan sisällyttää esimekriksi seuraavia osa-alueita: lainsäädännön velvoitteet kiinteistöille, turvallisuuskävelyn suorittaminen, sisäisten ja ulkoisten paloriskien arviointi ja hallinta.

Paloturvallinen kiinteistö – käyttäjien koulutus

Kiinteistön käyttäjille suunnattavassa koulutuksessa paneudutaan käytännön paloturvallisuuteen rakennuksessa. Koulutus sisältää mm. tulipalojen ennaltaehkäisyn, toimintaohjeet hätätilanteissa, poistumisen järjestämisen sekä turvallisuusvastaavana toimimisen.

Poistumisharjoitukset

Järjestämme yhdessä kiinteistön käyttäjien kanssa poistumisharjoituksia. Poistumisharjoitusten tarkoituksena on löytää oikeat ja turvalliset toimintatavat sekä edesauttaa reagointia vaaratilanteissa. Poistumisharjoitukseen voidaan luontevasti yhdistää muita koulutusosia. Poistumisharjoituksen sujumisesta ja kehityskohteista annamme kirjallisen raportin.

Ammatillinen opetus

Meiltä saa tarvittaessa alaan liittyvää ammatillista opetusta. Tyypillisiä opetuskohderyhmiä ovat rakennus- ja turvallisuusalan opiskelijat.

palvelut

designed and developed by
henri hietala