Palotekniset lausunnot

Asiantuntijoiltamme saatte paloturvallisuuteen liittyviä lausuntoja. Lausuntoja antaessamme teemme tarvittaessa paloteknisiä erityislaskelmia, kuten lämpösäteilyn vaikutus. Lausunnoissa voidaan tarkastella palon leviämistä, rakenteiden palonkestävyyttä, poistumisturvallisuutta tai paloteknisten laitteistojen toimivuutta.

Lausuntojen aiheita ovat esimerkiksi;

  • Palo-osastoivat rakenteet, kuten ovet ja ikkunat
  • Palotapahtuman vaikutus poistumisturvallisuuteen
  • Vanhojen rakennusten ja rakenteiden paloluokitukset ja –turvallisuus
  • Sammutuslaitteistojen soveltuvuus
  • Sisustusmateriaalien paloturvallisuus

palvelut

designed and developed by
henri hietala