Paloriskianalyysit ja riskienhallinnan konsultointi

Suunnittelun ja koulutuksen lisäksi toimitamme paloturvallisuuden riskienhallintaan liittyvää konsultointia helposti osana muita palveluitamme.

Riskienhallinnan sisältö:

  • Paloriskianalyysit ja riskienarviointi
  • Toimenpide-esitykset ja niiden toteutumisen seuranta
  • Turvallisuusjärjestelmien soveltuvuuden arviointi

palvelut

designed and developed by
henri hietala