Palavien nesteiden ja kaasujen turvallisuus

Konsultoimme vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn turvallisuutta. Palvelutarjontamme rajoittuu palo- ja räjähdysvaarallisiin kemikaaleihin. Voimme osallistua tukenanne ilmoitus- ja lupamenettelyyn. Teemme myös tulipalon ympäristövaikutuksiin liittyvät laskelmat.

Vaarallisten kemikaalien konsultoinnin sisältö;

  • Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi
  • Lupamenettelyyn liittyvät paloturvallisuusselvitykset
  • Sammutusjätevesien hallintasuunnitelmat

palvelut

designed and developed by
henri hietala